Wederom een CDA burgemeester die de rug toekeert naar burgers en natuur

Het Brabants Burgerplatform is in bezit van een brief die Burgemeester Rombouts van ‘s-Hertogenbosch heeft gestuurd namens de Regio Noordoost Brabant. Rombouts is tevens voorzitter van deze regio. In deze brief wil hij uitstel van de maatregelen die de provincie wil nemen om het woon- en leefklimaat in Brabant te beschermen tegen de uitstoot van de veehouderij.

Onze boodschap aan burgemeester Rombouts: regeren is vooruitzien en niet vooruitschuiven!

Wat is er toch aan de hand met het CDA? Wat is er toch aan de hand met de CDA burgervaders? Waarom keren ze de rug toe naar bezorgde bewoners en natuur? Waarom dienen ze alleen de veehouderijsector?

Er wordt een stap gezet richting verduurzaming van de veehouderij in onze overvolle provincie. Dit is hard nodig vanwege gezondheidsrisico’s, stank en schade aan de natuur. Maar ook economische schade omdat de veehouderij alle milieuruimte opeet. Toch draaien CDA burgemeesters het hoofd weg van deze problemen om het eenzijdig op te nemen voor de veehouderij sector. Het Brabants Burgerplatform vindt dit schandalig.

De oproep van Burgemeester Rombouts is niet geloofwaardig. Zijn oproep tot uitstel is in feite een oproep tot afstel. De kosten voor burger en natuur neemt hij voor lief. Wij roepen onze CDA burgemeesters op om alle burgers te dienen en niet alleen de veehouders.

Hieronder de brief van Ton Rombouts, voorzitter van de regio NO-Brabant, Agrifood Capital.

agrifood-nieuw