Verkiezingen Provinciale Staten: ga stemmen!

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Waarom je zeker moet gaan stemmen? De provincie heeft meer invloed op jouw leefomgeving dan je denkt. Immers,

de provincie

  • bepaalt de kaders waarbinnen de gemeenten mogen beslissen,
  • beslist over een standstill voor bepaalde sector, zoals bijvoorbeeld geiten,
  • verleent of weigert zelf de vergunningen voor grote veehouderijen,
  • beslist zelf over mestverwerkingsinstallaties,
  • regelt de handhaving via de Omgevingsdienst,
  • bewaakt de kwaliteit van ons oppervlaktewater,
  • gaat over de Milieu-Klachten-Centrale,
  • en niet op de laatste plaats: kiest de leden van de Eerste Kamer.

Dus zorg dat iedereen die je kent, in zijn agenda zet dat hij 20 maart 2019 zeker gaat stemmen.