Oproep Max5odeur: dien zienswijze in zodat slecht presterende luchtwassers aangepakt worden.

Max5odeur:  Er moet snel een plan van aanpak komen dat een einde maakt aan de overlast die burgers ervaren door falende luchtwassers.  Een herberekening op basis van nieuwe emissiefactoren moet duidelijk maken waar de geurnormen precies worden overschreden. De rijksoverheid dient te voorkomen dat burgers/omwonenden moeten procederen om van onrechtmatige stankhinder verlost te worden.

Dit schrijven burgergroepen uit Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel in een reactie op de ”Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij”. De groepen vinden dat alle burgers in de omgeving van stallen met falende luchtwassers hebben recht op uitleg over de ontstane situatie. Een plan van aanpak dient te beginnen met communicatie.

Op de regeling kan nog  tot 30 mei via een internetconsultatie worden gereageerd. Staat jouw groep niet bij de ondertekenaars? Neem dan contact op met Jinke Hesterman: jinkehes@wxs.nl. Dan zorgen wij ervoor dat je er alsnog bij komt te staan.