OPROEP AAN DE OVERHEID: NEEM ONMIDDELLIJK MAATREGELEN

NEEM ONMIDDELLIJK MAATREGELEN OM DE GEZONDHEID EN DE LEEFOMGEVING VAN OMWONENDEN VAN VEEHOUDERIJEN TE BESCHERMEN! 

Al eerder  lekte het bericht uit dat de overheid schokkend nieuws over het structureel falen van luchtwassers onder de pet hield tot na de gemeenteraadsverkiezingen.  Gisteren werd het rapport openbaar gemaakt. De regelgeving gaat er van uit dat combiluchtwassers de stank van een varkenshouderij met 80% verminderen. Dat was ooit zo berekend. Maar uit onderzoek van Wageningen blijkt nu dat in de praktijk een combiwasser hooguit 40% stank uit de lucht kan halen. En daarbij gaan ze er dan van uit dat alles verder in orde is. 

Nu blijkt dat omwonenden in de praktijk aan twee keer zoveel belasting worden blootgesteld als verondersteld, hadden we een actie van de overheid verwacht. En eigenlijk per direct, want het gaat immers om de leefomgeving en de gezondheid van omwonenden. Maar onze overheid kiest opnieuw voor het beschermen van de veehouderij. Het economisch belang weegt zwaarder dan welzijn en gezondheid.

Duizenden mensen in Brabant leven in de stank. Ze staan er ‘s morgens mee op en gaan er ‘s avonds mee naar bed. Het staat vast dat dit behalve een aanslag op de leefbaarheid ook concrete risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt. Nu staat ook vast dat een varkenshouderij met een gecombineerde luchtwasser twee keer zoveel stank uitstoot, dan vergund. Maar de overheid grijpt niet in. Er wordt een commissie ingesteld. De problematiek blijft bestaan. Regeren is vooruitschuiven.

Burgers worden door de politiek en de sector zoet gehouden met mooie praatjes. Steeds weer beloven ze de problemen op te lossen. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat er in Brabant nog steeds partijen zijn die meer technische maatregelen zien als oplossing voor de problematiek. Nu blijkt opnieuw dat uit die hoek geen daadwerkelijke oplossingen verwacht hoeven te worden. Opnieuw blijkt de techniek niet in staat om paal en perk te stellen aan de overlast van de veehouderij.

Wij roepen de overheid op om daarom onmiddellijk maatregelen te nemen. Het Brabants Burgerplatform gaat nu onderzoeken of deze handelwijze van de overheid privaatrechtelijk wel door de beugel kan. Omwonenden van veehouderijen zijn nu het kind van de rekening en hun rechten worden met voeten getreden.

Eerder is al de gerechtelijke procedure “De Staat Gedaagd” gestart. Daarin klagen omwonenden de Staat der Nederlanden aan wegens de ondeugdelijke geurnormering voor de veehouderij. Nu blijkt dat  die zondagse normen in de doordeweekse praktijk mijlen ver overschreden worden.

Het Burgerplatform Minder Beesten gaat daarom met de aangesloten burgergroepengroepen kijken welke mogelijkheden er zijn om varkenshouderijen te dwingen zich daadwerkelijk aan de norm te houden. Want het gaat om de echte overbelasting en niet om een papieren werkelijkheid.

De overheid kan de borst natmaken want de omwonenden zijn er klaar mee!