Minder beesten

 

Nog meer mest, nog meer vee, provincie Brabant stop ermee!

Brabant is de meest veeimg-4dichte provincie van Nederland. Er zijn veel te veel varkens, kippen, koeien en geiten. De gevolgen voor de volksgezondheid, leefbaarheid en milieu zijn ernstig. De enorme veestapel heeft geleid tot een gigantisch mestoverschot en wijd verspreide mestfraude. Bodem, oppervlaktewater en lucht worden vervuild. Positief is dat er er geen uitbreiding meer van het aantal geiten mag plaats vinden. De provincie heeft ook ‘staldering’ ingevoerd in Midden en Oost-Brabant, wat de groei van dieraantallen binnen die regio’s beperkt. Alleen in West-Brabant is helaas nog geen staldering ingevoerd (daar is dus nog groei mogelijk). De stand-still is een goed zaak, maar nu is er nog wel een vermindering van de aantallen dieren nodig om de problemen écht op te kunnen lossen. De provincie wil meer grote mestfabrieken in Brabant bouwen om een te grote veestapel in stand kunnen houden. Die bieden echter geen oplossing voor het mestoverschot. De hoge kosten (150 miljoen) moeten door de burgers gedragen worden. Zij worden vervolgens beloond met verdere aantasting van hun nu al overbelaste leefomgeving en risico’s voor de gezondheid. Wij willen dat de landelijke overheid de gemeenten en provincies meer mogelijkheden geeft om dieraantallen te beperken. Regelmatig willen bestuurders uitbreidingen wel weigeren, maar worden daartoe simpelweg belemmerd door de huidige regelgeving.

Deze website is mogelijk gemaakt met een bijdrage van Vereniging Leefmilieu en de Brabantse Milieufederatie.

 

  • Meststromengrafiek