Historisch: Brabant gaat voor versnelling duurzame veehouderij

Een historische dag: eindelijk hebben argumenten het gewonnen van belangen. Oude, vervuilende stallen zullen 6 jaar eerder, in 2022, gemoderniseerd moeten zijn. Daartoe hebben Provinciale Staten 7 juli besloten na een lang, emotioneel debat. Decennia heeft het CDA in de Brabantse coalitie eenzijdig het boerenbelang gediend, ten koste van natuur, milieu en burgers. Nu hebben D66, SP, VVD en PvdA met GroenLinks ervoor gezorgd dat de veehouderij versneld gaat verduurzamen. De Wijziging Verordening Ruimte is met 31 stemmen tegen 22 aangenomen. Dat is cruciaal voor natuur en milieu, de volksgezondheid, het woongenot van Brabanders en ook voor ontwikkelruimte van andere ondernemers. Er is ook afgesproken dat binnen enkele maanden het ‘flankerend beleid’ vastgesteld zal moeten zijn: het financiële vangnet voor boeren die nu sneller moeten investeren in schonere stallen of nu eerder willen stoppen.
Complimenten vooral aan AnneMarie Spierings, Johan van den Hout, Antoinette Knoet-Michels, Arend Meijer,
Wouter Bollen, Maarten Everling en Hagar Roijackers! Zij hebben het flink voor de kiezen gekregen in het provinciehuis, maar de rug recht gehouden. De burgers en natuurorganisaties zijn niet alleen gehoord, maar er is ook echt iets gedaan met hun argumenten. De provincie is verplicht haar natuur te beschermen. Dat wordt nu erkend en er wordt naar gehandeld. De GroenLinks-motie voor vaststelling van een gezondheidskader bij mestverwerking is met ruime meerderheid aangenomen. Ook mogen er tot 2020 geen nieuwe geitenstallen meer bij komen.

We zijn er zeker nog niet, maar dit is wel de eerste grote stap naar een verbetering van de leefomgeving. Een stop op de groei in veedichte gebieden. En daar was het ons toch allemaal om te doen. Dank jullie allemaal dus, leden van dit Burgerplatform. Lees meer details op de website van de provincie.

actie2