Uitslagen enquete standpunten partijen in Provinciale Staten

Enkele weken geleden is er vanuit Brabant Burgerberaad een zorgvuldig samengestelde enquete verzonden naar de politieke partijen van Provinciale Staten. De tien vragen en de antwoorden daarop geven een duidelijk overzicht van de visie van de desbetreffende politieke partij. Hoewel het hier gaat om bevraging van Provinciale Staten, is er natuurlijk wel een knipoog naar de landelijke verkiezingen. Grosso modo komen de visies van de landelijke partijen overeen met die van de provinciale, maar er kunnen natuurlijk ook verschillen zijn en het detailniveau is anders. Er is gekozen voor de vorm van een enquete omdat dat de mogelijkheid biedt, de diverse standpunten te vergelijken.

De vragenlijst heeft de kop: Enquête voor de Brabantse vertegenwoordigers van het volk. Het is dan ook teleurstellend te moeten zien, dat slechts een beperkt aantal partijen de moeite genomen heeft te reageren. Dat zijn de PvdA, de Partij voor de Dieren, Groen links, 50 Plus, de SP en Lokaal Brabant. Deze laatste partij heeft wel gereageerd, maar de enquete niet ingevuld. Wij snappen dat het erg druk is met de landelijke verkiezingen in het vooruitzicht, maar zijn desondanks teleurgesteld in het aantal reacties.

Uit de ingezonden reacties putten wij hoop, dat Provinciale Staten komende periode werk maken van verbetering van het woon- en leefklimaat op het Brabantse land. Want een belangrijke sleutel ligt in Den Bosch op het provinciehuis.

De Uitslagen. 50plus. 10 punten enquete PS 2017 50 plus

GroenLinks: 10 punten enquete Groen Links

Partij voor de Dieren: 10 punten enquete PS 2017 – PvdD

Socialistische Partij: 10 punten enquete PS 2017 SP

Lokaal Brabant: standpunten Lokaal in de Kamer wil een einde aan de strijd tussen inwoners

Partij van de Arbeid: 10 punten enquete PS 2017 (2) 2 pvda

burgernetwerk-kaal-klein