Emissiefactoren luchtwassers zijn bijgesteld

Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Schouten hebben de emissiefactoren van combiluchtwassers bijgesteld. Die zijn nu in overeenstemming met de feitelijke rendementen. Combiluchtwassers reduceren geur niet met 70 – 80%, maar slechts met 30 – 35%, zo bleek uit onderzoek. Dit is goed nieuws. Lees verder op de site van max5odeur.