Contact

minderbeesten@gmail.com

Voor de pers:

Bert Zwiers (West-Brabant): 06-16616672
Toon Vermeulen (Kempen en Midden-Brabant): 06-45383675
Geert Verstegen (Noordoost-Brabant): 06-30511874
Maria Berkers (De Peel): 06-27126995

Uw organisatie ook aansluiten bij het burgerplatform? Stuur een mailtje naar minderbeesten@gmail.com.

Ook een bijdrage leveren? Uw gift is van harte welkom. Onze stichting heeft de ANBI status aangevraagd (een algemeen nut beogende instelling). Maak uw bijdrage over op NL87  TRIO 0379 330164 t.n.v. Stichting Brabants Burgerplatform, onder vermelding van ‘minder beesten’. Hartelijk dank!

Het activiteitenverslag van het startjaar 2018 kunt u hier lezen: Activiteitenverslag

Het beleidsplan op hoofdlijnen: Beleidsplan-hoofdlijnen

De financiële verantwoording: Financiele-verantwoording

en ons beloningsbeleid: Beloningsbeleid