Contact

minderbeesten@gmail.com

Voor de pers:

Bert Zwiers (West-Brabant): 06-16616672
Toon Vermeulen (Kempen en Midden-Brabant): 06-45383675
Geert Verstegen (Noordoost-Brabant): 06-30511874
Maria Berkers (De Peel): 06-27126995

Uw organisatie ook aansluiten bij het burgerplatform? Stuur een mailtje naar minderbeesten@gmail.com.

Ook een bijdrage leveren? Uw gift is van harte welkom. Onze stichting heeft de ANBI status (een algemeen nut beogende instelling); waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting. Maak uw bijdrage over op NL87  TRIO 0379 330164 t.n.v. Stichting Brabants Burgerplatform, onder vermelding van ‘minder beesten’. Hartelijk dank!