Brief Nationaal Burgernetwerk aan informateur Schippers

Onderstaande brief is naar kabinetsinformateur Edith Schippers gestuurd. Dit om haar er toe aan te zetten de veeproblematiek mee te nemen in de gesprekken met partijen. Zij antwoordde ook op de brief.

brief-aan-schippers

Haar antwoord: “Dank voor de brief die ik van u mocht ontvangen. In het kader van mijn werkzaamheden ontvang ik een grote hoeveelheid brieven, nota’s en verzoeken. Ik vertrouw erop dat u zult begrijpen dat ik daarop niet inhoudelijk kan reageren. Hoogachtend, Edith Schippers.”

Ondanks het uitblijven van een inhoudelijk reactie is het toch positief dat we hieruit kunnen opmaken dat ze de brief in ieder geval gelezen heeft.