Nieuw: Meldpunt overlast veehouderij

De Brabantse Milieufederatie stelt een meldpunt in voor bewoners die overlast ervaren van veehouderijen door falend toezicht van gemeenten. Uit onderzoek van de provincie Noord-Brabant onder 15 Brabantse gemeenten blijkt dat het toezicht in maar liefst 12 gemeenten tekortschiet, waardoor omwonenden in de stank zitten en aan gezondheidsrisico’s worden blootgesteld. De Brabantse Milieufederatie krijgt al met enige Lees meer

Lees meer »

Historisch: Brabant gaat voor versnelling duurzame veehouderij

Een historische dag: eindelijk hebben argumenten het gewonnen van belangen. Oude, vervuilende stallen zullen 6 jaar eerder, in 2022, gemoderniseerd moeten zijn. Daartoe hebben Provinciale Staten 7 juli besloten na een lang, emotioneel debat. Decennia heeft het CDA in de Brabantse coalitie eenzijdig het boerenbelang gediend, ten koste van natuur, milieu en burgers. Nu hebben Lees meer

Lees meer »

Wederom een CDA burgemeester die de rug toekeert naar burgers en natuur

Het Brabants Burgerplatform is in bezit van een brief die Burgemeester Rombouts van ‘s-Hertogenbosch heeft gestuurd namens de Regio Noordoost Brabant. Rombouts is tevens voorzitter van deze regio. In deze brief wil hij uitstel van de maatregelen die de provincie wil nemen om het woon- en leefklimaat in Brabant te beschermen tegen de uitstoot van Lees meer

Lees meer »

MOGEN BURGERS NU OOK MEEDENKEN EN MEEDOEN?

De ZLTO, de organisatie van de Brabantse boeren heeft een nieuwe visie op de landbouw. Die wordt samengevat in de oneliner: “Boeren hebben een oplossing”. De burgers in het Brabantse buitengebied, verenigd in het Brabants Burgerplatform, hebben een probleem met de alsmaar groeiende veestapel in deze regio. Zij vragen zich af of de oplossing van Lees meer

Lees meer »

Brief Nationaal Burgernetwerk aan informateur Schippers

Onderstaande brief is naar kabinetsinformateur Edith Schippers gestuurd. Dit om haar er toe aan te zetten de veeproblematiek mee te nemen in de gesprekken met partijen. Zij antwoordde ook op de brief. Haar antwoord: “Dank voor de brief die ik van u mocht ontvangen. In het kader van mijn werkzaamheden ontvang ik een grote hoeveelheid Lees meer

Lees meer »

Zienswijzen over nieuw Brabants veebeleid

Verschillende burgergroepen hebben zienswijzen ingediend bij Gedeputeerde Staten om hun ongenoegen kenbaar te maken over de voorgestelde Verordening Ruimte, beleidsrijke wijziging 2017. Lees hier de zienswijze van Stop de Stank, Deurne: Zienswijze Stopdestank Zienswijze Bernhezer Buitenwacht: Bernhezer Buitenwacht Werkgroep Milieu- en landschapsbehoud IVN Heeze-Leende: zienswijze IVN Heeze-Leende

Lees meer »

Matineé in Brussel over beleid veehouderij en gezondheid

De Vlaamse Bond Beter Leefmilieu organiseert 25 april een bijeenkomst voor milieu-organisaties, ook voor de buurlanden. (Intensieve) veeteelt: een onderschat probleem voor de volksgezondheid? (West-)Vlaamse, Nederlandse en Duitse milieuorganisaties vragen actie in eigen land, maar ook van Europa. De intensivering van de veeteelt verandert het (West-)Vlaamse landschap. Met meer dan 11 miljoen kippen, 3,4 miljoen Lees meer

Lees meer »

Uitslagen enquete standpunten partijen in Provinciale Staten

Enkele weken geleden is er vanuit Brabant Burgerberaad een zorgvuldig samengestelde enquete verzonden naar de politieke partijen van Provinciale Staten. De tien vragen en de antwoorden daarop geven een duidelijk overzicht van de visie van de desbetreffende politieke partij. Hoewel het hier gaat om bevraging van Provinciale Staten, is er natuurlijk wel een knipoog naar Lees meer

Lees meer »

Rapport over volksgezondheid en veehouderij aangeboden aan provincie

De Brabantse Milieufederatie (BMF) en de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) hebben vandaag het rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van Noord-Brabant aangeboden. Het rapport werd op het Provinciehuis in ontvangst genomen door gedeputeerden Anne-Marie Spierings (landbouw) en Johan van den Hout (natuur en Lees meer

Lees meer »

Nationaal debat ‘intensieve veehouderij en volksgezondheid’ in Deurne

In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart organiseert het Nationaal Burgernetwerk (betere gezondheid door minder vee) op 9 maart aanstaande een nationaal debat met medewerking van artsen en van staatssecretaris van Landbouw, Martijn van Dam. Debatleider is Ron Lodewijks, oud onderzoeksjournalist. Het debat vindt plaats in Zalen v. Bussel, St. Jozefstraat 77, Lees meer

Lees meer »

Minder beesten

Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. Er zijn veel te veel varkens, kippen, koeien en geiten in Brabant en de aantallen blijven maar groeien. De gevolgen voor de volksgezondheid, de leefbaarheid en het milieu zijn ernstig. De enorme veestapel heeft geleid tot een gigantisch mestoverschot. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van onze nu al overbelaste leefomgeving en grote risico’s voor onze gezondheid. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben nú de kans dit te voorkomen en te kiezen voor een stop op de groei van de veestapel in heel Brabant. Moedig jij ze aan het juiste te doen door deze petitie te ondertekenen?

Lees meer »