Brief Nationaal Burgernetwerk aan informateur Schippers

Onderstaande brief is naar kabinetsinformateur Edith Schippers gestuurd. Dit om haar er toe aan te zetten de veeproblematiek mee te nemen in de gesprekken met partijen. Zij antwoordde ook op de brief. Haar antwoord: “Dank voor de brief die ik van u mocht ontvangen. In het kader van mijn werkzaamheden ontvang ik een grote hoeveelheid Lees meer

Lees meer »

Zienswijzen over nieuw Brabants veebeleid

Verschillende burgergroepen hebben zienswijzen ingediend bij Gedeputeerde Staten om hun ongenoegen kenbaar te maken over de voorgestelde Verordening Ruimte, beleidsrijke wijziging 2017. Lees hier de zienswijze van Stop de Stank, Deurne: Zienswijze Stopdestank Zienswijze Bernhezer Buitenwacht: Bernhezer Buitenwacht Werkgroep Milieu- en landschapsbehoud IVN Heeze-Leende: zienswijze IVN Heeze-Leende

Lees meer »

Matineé in Brussel over beleid veehouderij en gezondheid

De Vlaamse Bond Beter Leefmilieu organiseert 25 april een bijeenkomst voor milieu-organisaties, ook voor de buurlanden. (Intensieve) veeteelt: een onderschat probleem voor de volksgezondheid? (West-)Vlaamse, Nederlandse en Duitse milieuorganisaties vragen actie in eigen land, maar ook van Europa. De intensivering van de veeteelt verandert het (West-)Vlaamse landschap. Met meer dan 11 miljoen kippen, 3,4 miljoen Lees meer

Lees meer »

Uitslagen enquete standpunten partijen in Provinciale Staten

Enkele weken geleden is er vanuit Brabant Burgerberaad een zorgvuldig samengestelde enquete verzonden naar de politieke partijen van Provinciale Staten. De tien vragen en de antwoorden daarop geven een duidelijk overzicht van de visie van de desbetreffende politieke partij. Hoewel het hier gaat om bevraging van Provinciale Staten, is er natuurlijk wel een knipoog naar Lees meer

Lees meer »

Rapport over volksgezondheid en veehouderij aangeboden aan provincie

De Brabantse Milieufederatie (BMF) en de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) hebben vandaag het rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van Noord-Brabant aangeboden. Het rapport werd op het Provinciehuis in ontvangst genomen door gedeputeerden Anne-Marie Spierings (landbouw) en Johan van den Hout (natuur en Lees meer

Lees meer »

Nationaal debat ‘intensieve veehouderij en volksgezondheid’ in Deurne

In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart organiseert het Nationaal Burgernetwerk (betere gezondheid door minder vee) op 9 maart aanstaande een nationaal debat met medewerking van artsen en van staatssecretaris van Landbouw, Martijn van Dam. Debatleider is Ron Lodewijks, oud onderzoeksjournalist. Het debat vindt plaats in Zalen v. Bussel, St. Jozefstraat 77, Lees meer

Lees meer »

Oprichting Nationaal Burgernetwerk

Samenwerkende burgergroepen uit Limburg, Gelderland en Noord-Brabant, de meest veedichte provincies van Nederland, hebben op 7 december in ‘s-Hertogenbosch het Burgernetwerk Nederland opgericht. Gesprekken met burgergroepen uit andere provincies om aan te sluiten bij het netwerk zijn reeds gestart. Burgers krijgen te maken met gezondheidsrisico’s of een bedorven woonomgeving door de uitstoot van de industriële Lees meer

Lees meer »

Begrenzing Brabantse veestapel eerste stap in goede richting, maar forse krimp blijft noodzakelijk

De Brabantse Milieufederatie en het Burgerplatform Minder Beesten hebben voorzichtig positief kennisgenomen van de Statenmededeling ‘Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij’. Het provinciebestuur laat zien dat het serieus werk wil maken van de verduurzaming van de Brabantse veehouderij. Na jaren van groei en intensivering, wordt nu eindelijk gesproken over een begrenzing en zelfs lichte krimp Lees meer

Lees meer »

Milieufederatie en burgers hoopvol over uitkomsten mestdialoog

De Brabantse Milieufederatie en het Burgerplatform Minder Beesten zijn hoopvol gestemd over de beleidsvoorstellen waarmee de provincie gaat komen naar aanleiding van de mestdialoog. Belangrijkste winstpunt voor milieu en leefbaarheid is een stop op de groei van de veestapel. Daarvoor pleiten natuur- en milieuorganisaties en burgergroepen al jaren. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings presenteerde vandaag de contouren Lees meer

Lees meer »

Henk Leenders (PvdA) pleit in Tweede Kamer voor minder vee

“Minder vee is een evidente maatregel”, aldus een van de onderzoekers die het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) heeft uitgevoerd, vanmiddag bij een technische uitleg in de Tweede Kamer. Het VGO is een grootschalig onderzoek naar de gezondheidseffecten van wonen in de buurt van veehouderijen. Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd. Het onderzoek heeft ondermeer Lees meer

Lees meer »

Minder beesten

Brabant is de meest veedichte provincie van Nederland. Er zijn veel te veel varkens, kippen, koeien en geiten in Brabant en de aantallen blijven maar groeien. De gevolgen voor de volksgezondheid, de leefbaarheid en het milieu zijn ernstig. De enorme veestapel heeft geleid tot een gigantisch mestoverschot. De vee-industrie bouwt grote mestfabrieken in Brabant om nóg meer dieren te kunnen houden. Dat leidt tot verdere aantasting van onze nu al overbelaste leefomgeving en grote risico’s voor onze gezondheid. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben nú de kans dit te voorkomen en te kiezen voor een stop op de groei van de veestapel in heel Brabant. Moedig jij ze aan het juiste te doen door deze petitie te ondertekenen?

Lees meer »