Openbaar Ministerie: mestfraude alleen op te lossen met minder vee

NRC berichtte op 13 november: Het OM neemt voor het eerst publiekelijk een standpunt in, in het politiek gevoelige debat over de omvang van de veestapel. • Volgens het OM legt minister Schouten (Landbouw, ChristenUnie) te veel nadruk op repressie en te weinig op preventie van mestfraude. • Minister Schouten en de sector beloofden de mestfraude Lees meer

Lees meer »

Netwerkbijeenkomst in Oostelbeers: 14 november

op woensdag 14 november om 19:30 is er een netwerkbijeenkomst van de aangesloten groepen in Oostelbeers (Gemeente Oirschot). Speciale gasten deze avond zijn de GGD directeur ZO-Brabant en Greenpeace. Ook zal Stichting Groen Kempenland vertellen over haar werk in de Kempen. De avond is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken om hun leefomgeving door Lees meer

Lees meer »

Relatie nabijheid geitenhouderij en verhoogde kans op longontsteking bevestigd

Mensen die in de nabijheid van een geitenhouderij wonen, hebben meer kans op longontsteking dan gemiddeld. Het gaat om een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen. Een eerdere studie, over de periode 2007-2013, gaf dit verband al aan. Het nieuwste onderzoek bevestigt deze bevindingen voor de jaren 2014-2016 in het oosten van Noord-Brabant en het noorden Lees meer

Lees meer »

Het stinkt in Brabant

Het stinkt in Brabant. Dat is iedereen wel duidelijk. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Gesjoemel met de gecombineerde luchtwassers is het laatste stinkende feit. Zelfs al zouden ze allemaal aan staan en al zouden ze voor 100% in orde zijn, dan nog doen ze maar half wat ze op papier eigenlijk zouden moeten doen. Lees meer

Lees meer »

Verkiezingen Provinciale Staten: ga stemmen!

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Waarom je zeker moet gaan stemmen? De provincie heeft meer invloed op jouw leefomgeving dan je denkt. Immers, de provincie bepaalt de kaders waarbinnen de gemeenten mogen beslissen, beslist over een standstill voor bepaalde sector, zoals bijvoorbeeld geiten, verleent of weigert zelf de vergunningen voor Lees meer

Lees meer »

Emissiefactoren luchtwassers zijn bijgesteld

Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Schouten hebben de emissiefactoren van combiluchtwassers bijgesteld. Die zijn nu in overeenstemming met de feitelijke rendementen. Combiluchtwassers reduceren geur niet met 70 – 80%, maar slechts met 30 – 35%, zo bleek uit onderzoek. Dit is goed nieuws. Lees verder op de site van max5odeur.

Lees meer »

Stichting Brabants Burgerplatform is opgericht

Op 3 juli hebben Brabantse burgers meer slagkracht gekregen door de oprichting van de Stichting Brabants Burgerplatform. De Stichting is er voor alle Brabanders wier omgeving onder druk staat van de vee-industrie. Voorzitter: Geert Verstegen. Secretaris: Maria Berkers en Penningmeester: Ad van Son. Later dit jaar zal het bestuur aangevuld worden. Brabant is geen eiland; Lees meer

Lees meer »

Nu door naar het warm beleidsbuffet

Anne-Marie Spierings heeft als gedeputeerde van landbouw van de provincie Noord-Brabant een aantal maatregelen in voorbereiding. De Provincie wil daarmee een koerscorrectie binnen de Brabantse veehouderij bewerkstelligen. Het doel is afgebakend als het verbeteren van de omgevingskwaliteit rondom de veehouderijen. Verderop ook een keer concreet benoemd als het beperken van de omvang van de veestapel. Lees meer

Lees meer »

Zachte Heelmeesters

Zienswijze van het Brabants Burgerplatform op de ontwerp omgevingsvisie van de provincie Noord Brabant. Op basis van het ‘voorontwerp van de provinciale omgevingsvisie’, hebben we in onze eerdere reactie “Naar een Brabantse Brandaris”[1],  een aantal voorstellen gedaan om deze visie aan te vullen, aan te scherpen, maar vooral te verduidelijken. We misten in het voorontwerp Lees meer

Lees meer »

Oproep Max5odeur: dien zienswijze in zodat slecht presterende luchtwassers aangepakt worden.

Max5odeur:  Er moet snel een plan van aanpak komen dat een einde maakt aan de overlast die burgers ervaren door falende luchtwassers.  Een herberekening op basis van nieuwe emissiefactoren moet duidelijk maken waar de geurnormen precies worden overschreden. De rijksoverheid dient te voorkomen dat burgers/omwonenden moeten procederen om van onrechtmatige stankhinder verlost te worden. Dit Lees meer

Lees meer »

Minder beesten

Brabant is de meest vee-dichte provincie van Nederland. Er zijn veel te veel varkens, kippen, koeien en geiten. De gevolgen voor de volksgezondheid, leefbaarheid en milieu zijn ernstig. De enorme veestapel heeft geleid tot een gigantisch mestoverschot en wijd verspreide mestfraude. Bodem, oppervlaktewater en lucht worden vervuild. Positief is dat er er geen uitbreiding meer van het aantal geiten mag plaats vinden. De provincie heeft ook ‘staldering’ ingevoerd in Midden en Oost-Brabant, wat de groei van dieraantallen binnen die regio’s beperkt. Alleen in West-Brabant is helaas nog geen staldering ingevoerd. Daar is dus nog groei mogelijk. De stand-still is een goed zaak, maar nu is er nog wel een vermindering van de aantallen dieren nodig om de problemen écht op te kunnen lossen.

Lees meer »