‘Onze lucht, uw gezondheid’ – 25 september in Wanroij

Lees meer »

PERSBERICHT – Onze reactie op de oproep van de anonieme Brabantse-boeren-beweging

8 juli 2019: Veehouders neem eindelijk eens uw verantwoordelijkheid! Een aantal anonieme veehouders – de heer Peters uit Eersel ontkent inmiddels dat hij de initiatiefnemer is – roept hun branchegenoten op om de wet te overtreden en geen voorzieningen te treffen om de ammoniak uitstoot naar beneden te brengen. Het Brabants Burgerplatform vindt dit onverantwoord Lees meer

Lees meer »

Raad van State: stikstofbeleid PAS deugt niet

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Hierdoor staan vele vergunningen van veehouders op de tocht. Dit is goed nieuws voor de Brabantse natuur! Eindhovens Dagblad: “De Nederlandse stikstofregels Lees meer

Lees meer »

Brabant komt vol mestfabrieken te staan

NRC.next: Mestverwerkingsfabrieken zijn de spil in een omvangrijke fraude met afval en subsidies. Dat leidt tot grote risico’s voor mens en milieu. NRC kreeg dit rapport van het OM, politie en enkele provincies via een WOB verzoek in handen. Waarom was dit rapport uit 2016 niet openbaar? De mestsector kon het natuurlijk niet goed gebruiken… Lees meer

Lees meer »

Brief aan Provinciale Staten Brabant

Op 23 april is het rapport “Geur Bekennen” gepubliceerd door de Commissie Biesheuvel (1). Brabant, de provincie met de zwaarste geurbelasting, krijgt veel aandacht in het rapport. Terecht. Het rapport legt een schrijnende situatie bloot. De Commissie Biesheuvel dringt aan op structurele maatregelen tegen stank veroorzaakt door de veehouderij. Omwonenden worden nu onvoldoende beschermd. De Lees meer

Lees meer »

Verlanglijstje COALITIEPROGRAMMA 2019-2023

Het Brabants Burgerplatform heeft een drie-traps campagne gevoerd in het kader van de Statenverkiezingen. De opmaat daarvoor was een brainstorm-bijeenkomst op 25 september 2018 over nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de veehouderij  met externe deskundigen van CE-Delft (Geert Warringa) en Foodlog (Dick Veerman). De tweede trap was onze GA NU STEMMEN N-D-JU-campagne,  met elke dag Lees meer

Lees meer »

33 cartoons over de Prov. Statenverkiezingen

Stemmentrekkers – 33 verkiezingscartoons in één flipbook: http://www.youblisher.com/p/2033428-Stemmentrekkers-Brabant-verdient-beter/

Lees meer »

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Wil je de nieuwsbrief van het Brabants Burgerplatform ontvangen? Nieuws uit kranten, agrarische vakbladen en andere sites. Trefwoorden: veehouderij, Brabant, milieu, mestbeleid, politiek, dierwelzijn, volksgezondheid, stankoverlast, rechtszaken, transitie buitengebied. Enkele keren per week dus altijd kakelvers nieuws. Wil je op de verzendlijst, stuur dan een e-mail naar nieuwsbrief.burgerplatform@gmail.com en meld ook even bij welke organisatie Lees meer

Lees meer »

Brief aan gemeenten over mestverwerking

Deze brief is verstuurd aan alle Brabantse gemeenten: Geachte Raad, geacht College, Steeds vaker is of wordt de gemeente bevoegd gezag bij grootschalige mestverwerking. Reden daarvan is een uitspraak van de Raad van State. Ook in uw gemeente wordt mest verwerkt in één of meerdere mestverwerkers. Grootschalige mestverwerking kan een groot negatief effect hebben op Lees meer

Lees meer »

Openbaar Ministerie: mestfraude alleen op te lossen met minder vee

NRC berichtte op 13 november: Het OM neemt voor het eerst publiekelijk een standpunt in, in het politiek gevoelige debat over de omvang van de veestapel. • Volgens het OM legt minister Schouten (Landbouw, ChristenUnie) te veel nadruk op repressie en te weinig op preventie van mestfraude. • Minister Schouten en de sector beloofden de mestfraude Lees meer

Lees meer »

Minder beesten

Brabant is de meest vee-dichte provincie van Nederland. Er zijn veel te veel varkens, kippen, koeien en geiten. De gevolgen voor de volksgezondheid, leefbaarheid en milieu zijn ernstig. De enorme veestapel heeft geleid tot een gigantisch mestoverschot en wijd verspreide mestfraude. Bodem, oppervlaktewater en lucht worden vervuild. Positief is dat er er geen uitbreiding meer van het aantal geiten mag plaats vinden. De provincie heeft ook ‘staldering’ ingevoerd in Midden en Oost-Brabant, wat de groei van dieraantallen binnen die regio’s beperkt. Alleen in West-Brabant is helaas nog geen staldering ingevoerd. Daar is dus nog groei mogelijk. De stand-still is een goed zaak, maar nu is er nog wel een vermindering van de aantallen dieren nodig om de problemen écht op te kunnen lossen.

Lees meer »